____________ ____________ ταξιδεύοντας: 48 ~ Ο Γιοχάνες Κόντερ, επίτιμος στο "Καποδιστριακόν"

ταξιδεύοντας

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

48 ~ Ο Γιοχάνες Κόντερ, επίτιμος στο "Καποδιστριακόν"


Johannes Koder

"Η αγάπη για μια γλώσσα δεν ξέρω πότε γεννιέται και πώς εξελίσσεται. Στην Αυστρία, πάντως, εκείνα τα χρόνια η αρχαία ελληνική γλώσσα διδασκόταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα, το 1960, γνώριζα ήδη αρχαία ελληνικά και είχα μια πρώτη εντύπωση, θα έλεγα, της ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της τότε πολύμηνης παραμονής μου στην Ελλάδα είχα την ευκαιρία, και αν θέλετε την ανάγκη, να μάθω πολύ γρήγορα νέα ελληνικά, καθώς ήταν η μόνη γλώσσα με την οποία μπορούσα να έρθω σε επαφή με τους Έλληνες. Για παράδειγμα, στο σπίτι όπου διέμενα τότε, κανείς δεν μιλούσε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική. Επομένως, έπρεπε να την μάθω για να μπορώ να συνεννοούμαι μαζί τους. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, τη γλώσσα τη βιώνεις πάντοτε σε συνδυασμό με την υπόλοιπη ζωή, τα βιώματα και τις παραστάσεις που αποκομίζεις από μια χώρα και έναν πολιτισμό." - J.K.


Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αthens University)

"Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση από την τιμή που μου έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το παλαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα, το 1960, ούτε που ονειρευόμουν ότι θα σπούδαζα βυζαντινολογία, πόσο μάλλον ότι θα αναγορευτώ επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών και ιδιαίτερα της Βυζαντινής Φιλολογίας οφείλει πολλά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασφαλώς, και η Θεσσαλονίκη έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα σημαντικό κέντρο μελέτης των βυζαντινών χρόνων. Ωστόσο, χωρίς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο έδωσε από νωρίς την ευκαιρία στους ερευνητές να μελετήσουν τη συγκεκριμένη περίοδο, τα πράγματα δεν θα ήταν τα ίδια σήμερα. Oι Βυζαντινές σπουδές, παντού στον κόσμο, δεν θα είχαν προχωρήσει τόσο πολύ χωρίς την ηθική και επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, λοιπόν, μεγάλη τιμή για έναν μελετητή των Βυζαντινών χρόνων να αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών." - J.K.



«Το έργο ζωής του Johannes Koder είναι συνυφασμένο με τη σπουδή όχι μόνο της Βυζαντινής Φιλολογίας, με την οποία εισήλθε στον βυζαντινολογικό επιστημονικό κόσμο, αλλά και με τη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού εν συνόλω. O Koder είναι από τους τελευταίους βυζαντινολόγους οι οποίοι συνομιλούν με υποδειγματική εμβρίθεια και περίσσια αξιοσύνη με θέματα φιλολογικά και ιστορικά, χωρίς η συνομιλία αυτή να αποβαίνει σε βάρος της μιας ή της άλλης πλευράς» - Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Βιέννη

O Johannes Koder γεννήθηκε στη Βιέννη λίγα χρόνια μετά την έναρξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1965 ανακηρύσσεται διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βιέννης με διατριβή για τη «Χειρόγραφη παράδοση των Ύμνων του Συμεών του Νέου Θεολόγου». Το 1973 αναγορεύεται υφηγητής του ιδίου Πανεπιστημίου. Θέμα της υφηγεσίας ήταν «Η ιστορική γεωγραφία της νήσου Εύβοιας κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου». Η ακαδημαϊκή του ανέλιξη υπήρξε έκτοτε ραγδαία. Έκτακτος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, καθηγητής στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Mainz έως το 1985, χρονολογία κατά την οποία επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης προκειμένου να διαδεχθεί τον δάσκαλό του Herbert Hunger ως τακτικός καθηγητής των Βυζαντινών Σπουδών. Τη θέση αυτή κατέχει μέχρι σήμερα.



Τα κείμενα είναι από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών
Φωτογραφίες: oeaw.ac.at, kapodistriako.uoa.gr, viskom.oeaw.ac.at, law.uoa.gr
Εξώφυλλα βιβλίων: www.austriaca.at, verlag.oeaw.ac.at, buecher.compricer.de
Πίνακας: wga.hu